Kognitiivinen ergonomia

Nykyisin lähes kaikki työ sisältää vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa. On tärkeää suunnitella laitteet ja toiminta siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa. Näin tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti, virheettömästi ja ilman turhaa kuormittumista.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta


Hyvä työ aivoille

Katso tästä kognitiivisen ergonomian huoneentaulu isompana.

Hyvä työ aivoille – kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena opas

 


Työkykytalo

Työkykyä voidaan kuvata talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta