Kognitiivinen ergonomia

Sujuvan aivotyön tietopankki

Turha aivokuorma kuriin! Tästä tietopankista löydät konkreettisia ratkaisuja sujuvampaan ja tehokkaampaan työskentelyyn. Tietopankki tarjoaa keinoja parantaa työpaikan kognitiivista ergonomiaa. Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn suunnittelemista ihmisen mittaiseksi, siten että kognitiiviset eli tiedolla työskentelyn vaatimukset ja olosuhteet tukevat sujuvaa työskentelyä. Tietopankki on tarkoitettu kaikille aivotyötä tekeville, esimerkiksi asiantuntijoille, esimiehille ja muille tietotyöläisille. Myös työn kehittäjät ja konsultit, työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat sekä työterveyshuollot voivat hyödyntää tietopankkia erilaisissa kehittämisprosesseissaan.


Aivoturvamiehen vinkkijuliste

Neurolliiton tekemään julisteeseen on koottu 12 vinkkiä aivoterveyden ja kognitiivisen ergonomian huomioimiseen työelämässä. Juliste on tulostettavissa ilmaiseksi tai sen voit ladata maksuttoman julisteen tai tilata mksua vastaan painetun version.

Perustietoa kognitiivisesta ergonomiasta

 

Nykyisin lähes kaikki työ sisältää vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa. On tärkeää suunnitella laitteet ja toiminta siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa. Näin tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti, virheettömästi ja ilman turhaa kuormittumista.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta


 

Hyvä työ aivoille

Katso tästä kognitiivisen ergonomian huoneentaulu isompana.

Hyvä työ aivoille – kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena opas


Työkykytalo

Työkykyä voidaan kuvata talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta