Korona-virus (COVID-19) tautitapausten määrä on kasvanut Suomessakin viime päivinä ja tartuntojen määrän oletetaan kasvavan rajusti lähipäivinä ja viikkoina. Suurin osa tapauksista on ollut lieviä ja muutamissa tapauksissa on tarvittu sairaanhoitoa. Koko väestön mutta erityisesti riskiryhmien suojaaminen on erityisen tärkeää. Muistisairaus ei itsessään ole ns. riskiä aiheuttava perussairaus, mutta muistiyhdistyksen toimintaan osallistuvista suuri osa on ikäihmisiä ja heistä osa monisairaita eli suurimpaan riskiryhmään kuuluvia.

Näiden syiden vuoksi kaikki Keski-Suomen Muistiyhdistyksen tapahtumat ja myös ryhmätoiminnot perutaan ainakin seuraavan kahden viikon ajalta.

Suosituksemme perustuu mm. maan hallituksen tänään antamaan suositukseen rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Lähiviikkoina seuraamme tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa voimme arvioida sitä uudelleen viranomaisten suosituksia ja ohjeita seuraten. Keski-Suomen Muistiyhdistyksen päätös noudattaa kattojärjestömme Muistiliiton vastaavaa suositusta toiminnan keskeyttämisestä. Suositus koskee kaikkia muistiyhdistyksiä Suomessa.

Toiminnan peruuttaminen aiheuttaa vaivaa ja pahaa mieltä, mutta suhtaudumme vastuullisesti oman kohderyhmämme ja koko väestön terveyteen.

Muistiyhdistyksen työntekijät jatkavat toistaiseksi työtään, mutta työaika kohdennetaan eri toimintoihin. Muistisairaita ja heidän läheisiään tuetaan ja ohjataan esimerkiksi sähköisesti ja puhelimitse aikaisempaa tehostetummin. Työntekijämme ovat valmiina keskustelemaan asioista arkisin klo 9-15 välillä.

Yhteydenotot/lisätietoja:

Ulla Halonen, toiminnanjohtaja, p. 044 0614 928, ulla.halonen@ksmuisti.fi
Leena Suonto, puheenjohtaja, p. 050 534 8863, puheenjohtaja@ksmuisti.fi