Työstä aivovoimaa -hanke 1.2.2021-31.8.2023

Työstä aivovoimaa -hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki keskisuomalaiset pienyrittäjät työyhteisöineen.

Hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisten pienyrittäjien kognitiivista ergonomiaa ja aivoterveyttä, jotta työn tekeminen sujuvoituu ja hyvinvointi lisääntyy. Hankkeessa pyritään saattamaan yrittäjät tietoisiksi muun muassa omien työskentelytapojen vaikutuksista kognitiiviseen jaksamiseen sekä elintapoihin liittyvien valintojen merkityksestä aivoterveyteen.

Hankkeen työntekijät järjestävät Keski-Suomen alueella pienyrittäjille suunnattua, maksutonta toimintaa lähitapahtumina ja verkossa. Hankeen keskeisiä toimintamuotoja ovat:

  • Aivovoimaa perusvalmennus on tiivis, infoluontoinen paketti aivoterveyteen vaikuttavista elintapavalinnoista sekä kognitiivisesta ergonomiasta. Perusvalmennuksen kesto on 2×2 tuntia.
  • Aivovoimaa jatkovalmennuksessa luodaan yksilöllisempi yrittäjän polku, jonka tavoitteena on kognitiivista jaksamista tukevien ratkaisujen löytäminen sekä juurtuminen osaksi arkea. Jatkovalmennuksen kesto on 3-6 kuukautta, yhteisiä tapaamisia valmennuksen aikana on 2-4.
  • Työpajatyöskentely yrittäjälle ja hänen työyhteisölleen. Työpajassa luodaan työyhteisön omat käytännöt kognitiivisen ergonomian edistämiseksi työpaikalla. Yhdelle työyhteisölle järjestetään maksimissaan 3 työpajaa. Ennen työpajoja yrittäjä velvoitetaan osallistumaan vähintään Aivovoimaa -perusvalmennukseen.
  • Aivohuoltamo -webinaarien aiheet liittyvät aivoterveyteen, kognitiiviseen ergonomiaan ja yrittäjien kognitiiviseen jaksamiseen. Aivohuoltamoja toteutetaan kerran kuussa verkossa ja ne ovat kestoltaan 30 minuuttia.

Hankkeen teemoihin liittyen tuotetaan innostavaa materiaalia, joka on vapaasti kaikkien yritysten työyhteisöjen ja työelämässä olevien sekä yhteistyötahojen hyödynnettävissä hankkeen kotisivuilta.

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry hallinnoi Työstä aivovoimaa -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston, Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto- ohjelmasta