Työstä aivovoimaa -hanke 1.2.2021-31.8.2023

Tarjoamme keskisuomalaisille pienyrittäjille mahdollisuuden pysähtyä miettimään omia työn tekemisen tapoja. Valmennuksissamme yhdistyy tutkittu tieto, monipuolinen työelämän tuntemus ja kokemusten jakaminen. Hankkeen työntekijät järjestävät Keski-Suomen pienyrittäjille suunnattua, maksutonta toimintaa lähitapahtumina ja verkossa. Katso lisätietoa toiminnastamme palvelut -sivun alta.

Hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisten pienyrittäjien kognitiivista ergonomiaa ja aivoterveyttä, jotta työn tekeminen sujuvoituu ja hyvinvointi lisääntyy. Hankkeessa pyritään saattamaan yrittäjät tietoisiksi muun muassa omien työskentelytapojen vaikutuksista kognitiiviseen jaksamiseen sekä elintapoihin liittyvien valintojen merkityksestä aivoterveyteen.

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry hallinnoi Työstä aivovoimaa -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston, Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto- ohjelmasta.