Kampanjan satoa vuodelta 2019

Aivovoimaa!

MIten työyhteisönne pitää aivojen hyvinvoinnista huolto?

Kerro se meille! Jaamme meille kerrottuja keinoja tällä sivulla muidenkin kokeiltavaksi.  

Osallistumalla kampanjaan voitte voittaa aivoja hellivän hetken koko työyhteisölle.

 

Aivot – ainutkertainen työkalumme. Työyhteisön valinnoilla voidaan huolehtia aivojen hyvinvoinnista. Kun aivot voivat hyvin, työkin sujuu.

1.10.-31.12.2019

Hyvät teot aivoille:

Meidän työpaikalla pidämme huolta siitä että pystymme tauottamaan työpäivää usein. Kahvi-ja ruokatauot. Meillä on usein mukavia ja jopa hauskoja tuokioita toki puhumme välillä vakavammistakin asioista jos tarvetta on. Koen että näillä keinoilla on helpompi jaksaa tehdä tarkkaavaisuutta vaativaa työtämme.

-Tauon paikka-

Meillä Keski-Suomessa pidetään aivojen hyvinvoinnista huolta SolutUlos-kävelyin. Tämä tarkoittaa, että voimme kesken työpäivän käydä työajalla noin 15 minuutin happihyppelyllä. Tarkoituksena on tällä tavoin tauottaa työtä, antaa aivoille hetki huilia ja lisätä liikuntaa työpäivän aikana.

-Monetra-

Työyhteisössämme on otettu käyttöön uusi palavereiden aikataulutus, koska työajastamme kuluu iso osa palavereihin. Olemme sopineet, että palavereiden väliin jää siirtymä- ja palautumishetki. Käytännössä toteutamme tätä siten, että lopetamme palaverit 10 minuuttia ennen virallista päättymisaikaa. Toimii!

-Palaveripirkot-

Olemme jo kahden vuoden ajan perehtyneet aivoystävällisyyteen ja kuunnelleet luentoja sekä päässet kuuntelemaan yliopiston tutkijan näkymyksiä aivojen hyvinvoinnista.

Tiedämme siis asiasta paljon.

Käytännön soveltaminen aloitettiin rauhallisen ”olohuoneen” tekemisellä. Siellä tilassa ei saa puhua työasioista ja siellä voi olla myös hiljaa.

Pedagogisissa ratkaisuissa on opeteltu mindfullnessia ja rentoutumista, jotta saadaan lepoa myös oppilaiden aivoille.

Iso, täysi koulu tuo haasteita mutta olemme hyvällä tiellä!

-Edistetään kaikkien hyvinvointia- 

Laadimme yhdessä koko konttorin väen kanssa pelisäännöt monitoimityötilojemme sekä yhteisen taukotilamme käyttöä varten. Pelisäännöt tukevat keskittymistä ja vuorovaikutusta, ja niiden avulla on helppoa esim. valita oikeanlainen työtila kulloinkin käsillä olevaa työtä varten. Pelisääntöjen avulla havainnollistamme myös tarvetta itsensä johtamiseen ja moninaisten viestintäkanavien tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 

-Kotipesän ässät-

Leader in me-prosessimme 7 toimintatavasta viimeinen: Teroita saha. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkein tärkeintä on pitää huolta itsestään ja hyvinvoinnistaan. Aivoja hellii myös Isot kivet: Laita asiat tärkeysjärjestykseen ja suunnittele viikkosi niin että laitat sinne ensin isot kivet jokaisessa roolissa jossa olet: työntekijä, äiti, ystävä, yksilö. Pikkukivet solahtavat sitten sopiviin rakoihin.

-Saha ja Kivet-

LIKE toteutti syksyn 2018 palautumiseen liittyvän tiedotuskampanjan. 2019 alussa jatkettiin Aivoergomialla ja sen jälkeen kaveria kiittämällä. Syksyllä käynnistetään henkilöstölle suunnattu dialogi – koulutus, joka tähtää positiiviseen vuorovaikutukseen ja ongelmien katkaisuun. Koulutuksen jälkeen kevät 2020 toteutetaan dialogia käytännössä ja väliin otetaan kohta jossa käydään läpi menetelmän toimivuutta.

-Prosessoimalla-

– sopimus työpäivän tauottamisesta

– taukojumppa

– vastaanottojen pituus 45 min/potilas

– oman toimivan tavan löytäminen raamittaa päivittäisiä työtehtäviä

– luottamuksellisen ilmapiirin luominen ja vaikeiden asioiden esille nostaminen, yhteisten asioiden pohtimisen kulttuuri

– päivittäinen huumori

– työpäivän keskeytysten hallinta omalla tavalla

– oman rajallisuuden tunnistaminen

-Äänekosken mielenterveys ja päihdepalvelut-

Tauot työn lomassa.

-Aivot ensin-

Työpaikallamme jaetaan säännöllisesti tietoa kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnista, järjestetään koulutuksia ja luentoja sekä myös erilaisia kehon mittauksia. Kannustetaan terveelliseen elämäntapaan monin eri tavoin. Työntekijöiden lainattavissa on mm. kaksi sähköpyörää. Taukoliikuntaa järjestetään muutaman kerran viikossa. Se, että annetaan henkilölle mahdollisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan myös työssä ja asiaan kiinnitetään yhteisesti huomiota, on parasta ennaltaehkäisyä myös aivoille.

-Metallia-

Monet työyhteisömme jäsenet voivat aikatauluttaa suuren osan työstään varsin vapaasti. Useimmissa huoneissa työskentelee vain 1 tai 2. Häiriintymätöntä keskittymistä vaativassa työssä voidaan pitää työhuoneen ovi suljettuna, muulloin ovi on tavallisesti raollaan tai kutsuvasti auki.

-FysiKaaliSet-

Viestimme työhuoneen ovella (kiinni, muutoin auki käytävällä), että haluamme keskittyä työhömme ja olemme varattuja! Jatkojalostus vielä kesken, laminoitu kiva kuva, jossa maininta, että olemme varattuja.

-Onnelliset Puurtajat-

Meillä kaikki saavat järjestellä ja luoda oman aikataulunsa sekä kalenteroida asiakas- ja muut palaverit itsenäisesti. Tauoista pidetään kiinni ja harjoittelemme taukotilan rauhoittamista ruokailuun, emmekä työasioista puhumiseen. Tulemme toistemme työhuoneisiin koputtaen ja kunnioittaen toisen työrauhaa, oven kiinni laittamalla viestimme työrauhan tarpeesta. Työpäivään mahtuu myös iloa ja asioiden jakamista, aina saa apua ja tukea, jos sitä tarvitsee.

-Työniloa ja onnistumisia-

Laulamme yhdessä usein; aina kun jollain on vähänkin jotain merkkipäivään viittaavaa, luikautamme jonkun hänelle sopivan laulun – se ei ole koskaan ”Paljon onnea vaan”, vaan aina jotain tuoreempaa ja aivoja virkistävää – kuten jo laulu sinällään on.

-Aarioita aivoille-

Yhteisissä kehityspalavereissamme olemme pyrkineet tunnistamaan omassa työssämme tapahtuvia aikahukkia ja mikrokeskeytyksiä, mitkä aiheuttavat yhdessä kuormitusta. Listattuamme keskustelujen esiin tuomat havainnot, valitsemme ensimmäiseksi työstettäväksi ne, mihin itse voimme vaikuttaa omalla tekemisellämme ja työstämme niitä yhtä kerrallaan ensi vuoden aikana. Ensimmäisen listallamme on antaa kollegalle työrauha pyrkimällä ratkaisemaan ongelmia ja hakemaan tietoa ensin itse ennenkuin keskeyttää toisen työskentelyn avun pyynnöllä.

– Suunnittelutiimi Seppälänkankaalla-

”Kahvi, ilo, nauru!”, taas aivovoiman lähteeksi ehdotettiin, yhteinen herkuttelu myös heitettiin kehiin.

Yhdessä tehdään retkiä vapaa-ajalla,

mikä sitoo yhteen ja tukee yhteistä aivoyhteistyötä aikatavalla.

Olemme muistiterveyttä yrittäneet monella tavalla kehittää, on haastetta ehditty toisillemme kehään heittää:

on meillä ollut kyykkyhaaste, herkkulakko, syötiin välillä porukalla selleriä, ja pyöritettiin hula hula vannetta asteittain nousevilla erillä.

Osoittautui todelliseksi haasteeksi saada kuukaudessa kaksi kiloa alas, vaikka ajateltiin sen olevan helppoa, kun lomakilojen jälkeen olin kuin valas.

Mikrotauot, ne kannattaa nyt nostaa esiin, niistä kun saa voiman loppupäivän taistelukehiin.

Mikä mikrotaukoon tuo tehoa ja potkua,

on yhteinen huumori, joka on huonoa ja ruokotonta sotkua.

Pieruhuumorilla yleensä hilpeänä joku aloittelee, mutta myös huonon huumorin pimeälle puolelle rohkeimmat kurkkailee.

Sydämellinen nauru vedet silmissä ja pissat housussa, on aivohoivaa joka varmistaa, että jokaisen kognitio on nousussa!

Lopuksi vielä, kunnia vessaradiolle koittaa:

joka musiikkia hygieniatiloissa pungertavalle soittaa.

On yhdistetty nerokkaasti tauko ja biologinen hätä,  soi meillä nytkin jouluradio huussissa, kun sinä luet tätä.

-Kirkkoveneryhmä-

Meillä on työntekijöiden taukohuoneessa ollut syksystä lähtien yhteisöllinen palapeli, jonka tekemiseen kaikki voivat osallistua. Palapelin valmistuttua otetaan työn alle aina uusi. Erittäin hyvää vaihtelua ja virkistystä aivoille, ja myös silmille 🙂

-Mataralainen-

Yhdessä nauraminen ja hulluttelu:)

-Ellun nauravat kaverit-