Muisti työssä -hankkeen materiaalit

Keski-Suomen Muistiyhdistyksen hallinnoima ja STEA:n rahoittama Muisti työssä – Työ muistissa -hanke toteutui vuosina 2017-2020. Hankkeen avulla lisättiin keskisuomalaisten työssäkäyvien  tietotaitoa muistiterveydestä ja  kognitiivisesta ergonomiasta. Kognitiivisen ergonomian tarkoituksena on tehdä työstä ”työntekijän kokoinen” – helpotetaan havaitsemista, vähennetään häiriötekijöitä, kiirettä ja muistin kuormittumista. Hankkeessa tuotettiin materiaalia esimiesten, työyhteisöjen ja yksittäisten työntekijöiden käyttöön. Tältä sivulta löydät hankkeen tuottamat materiaalit sekä hankkeen järjestämien tilaisuuksien tallenteet.

Aivovoimaa! -virittäjän materiaalipaketti

Aivovoimaa! -virittäjämateriaalipaketin avulla  on koulutettu Muisti työssä -hankkeen aikana virittäjiä Keski-Suomen alueella työyhteisöihin. Materiaalit ovat nyt hankkeen loppuessa kaikkien käytettävissä. Sinä voit olla oman työyhteisösi Aivovoimaa! -virittäjä!

Aivovoimaa! -virittäjämateriaalin tavoitteena on lisätä aivojen hyvinvointia työelämässä. Materiaalin avulla voit toimia aivoterveyden ja kognitiivisen ergonomian:

  • puheeksi ottajana
  • asian vireillä pitäjänä
  • tekojen kannustajana

Materiaalipaketti sisältää Powerpoint -esityksen sekä virittäjän helpin. Helpistä löydät tietoa, tehtäviä, videoita sekä lisämateriaalia  diaesitysten tueksi, syventämiseen tai materiaalia tulostettavaksi työyhteisön käyttöön. Kokeile ja ideoi erilaisia tapoja käyttää materiaalia. Käytä esimerkiksi:

  • kokoukseen vireyttä aivojumpalla
  • työpaikkakokoukseen porinatuokio yhden dian avulla
  • tyhypäivään yhden teeman kokonaisuus
  • kehittämipäivään työpaja työyhteisön oman huoneentaulun tekemiseksi

Toivomme että tämän materiaalin avulla työyhteisöissä käydään keskusteluja ja tehdään tekoja aivoterveyden edistämiseksi. Työtapojen ja työympäristön muokkaaminen sekä omat elämäntavat ovat asioita, joilla voimme vaikuttaa hyvinvointiimme. Pienelläkin teolla voi olla suuri vaikutus.

Pidetään ainoista aivoistamme hyvää huolta!

Lea ja Kirsi

Aivovoimaa!
-virittäjän helppi


Tästä  pääset lataamaan koko helppin.

Helpin osioihin pääset klikkaamalla kuvakkeita.

PowerPoint -esitykset

Tästä linkki koko diaesitykseen

Osioihin pääset klikkaamalla kuvaa

 

Antoisia aivoterveellisiä hetkiä!