Kognitiivinen ergonomia

Sujuvan aivotyön tietopankki

Turha aivokuorma kuriin! Tästä tietopankista löydät konkreettisia ratkaisuja sujuvampaan ja tehokkaampaan työskentelyyn. Tietopankki tarjoaa keinoja parantaa työpaikan kognitiivista ergonomiaa. Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn suunnittelemista ihmisen mittaiseksi, siten että kognitiiviset eli tiedolla työskentelyn vaatimukset ja olosuhteet tukevat sujuvaa työskentelyä. Tietopankki on tarkoitettu kaikille aivotyötä tekeville, esimerkiksi asiantuntijoille, esimiehille ja muille tietotyöläisille. Myös työn kehittäjät ja konsultit, työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat sekä työterveyshuollot voivat hyödyntää tietopankkia erilaisissa kehittämisprosesseissaan.

Tästä pääset TIETOPANKKIIN


Ohje etätyön tekemisen tueksi

Koronavirusepidemian aikana etätyötä suositellaan lisättävän niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Tämä ohje on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille ja työnantajille etätyön järjestämisen muistilistaksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Etätyön ohjeisiin ttl -sivulle TÄSTÄ


Perustietoa kognitiivisesta ergonomiasta

Nykyisin lähes kaikki työ sisältää vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa. On tärkeää suunnitella laitteet ja toiminta siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa. Näin tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti, virheettömästi ja ilman turhaa kuormittumista.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta


Hyvä työ aivoille

Katso tästä kognitiivisen ergonomian huoneentaulu isompana.

Hyvä työ aivoille – kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena opas


Työkykytalo

Työkykyä voidaan kuvata talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta