Kognitiivinen ergonomia

Perustietoa kognitiivisesta ergonomiasta

Nykyisin lähes kaikki työ sisältää vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa. On tärkeää suunnitella laitteet ja toiminta siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa. Näin tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti, virheettömästi ja ilman turhaa kuormittumista.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta


Hyvä työ aivoille

Katso tästä kognitiivisen ergonomian huoneentaulu isompana.

Hyvä työ aivoille – kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena opas


Asiantuntijan työajat – yhteydet työhön ja hyvinvointiin

Digitalisaatio ja mobiiliteknologian kehitys ovat muuttaneet erityisesti asiantuntijoiden työtä. Asiantuntijat työskentelevät entistä joustavammin ja ovat tavoitettavissa laajemmin myös työajan ulkopuolella. Työaika seikoittuu vapaa-aikaan ja saattaa haitata palautumista ja unta. Yhtä aikaa tämän kehityksen kanssa työaikalakia ollaan uudistamassa, joten tarvitaan tietoa työaikojen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä asiantuntijatyötä tekevillä.

Linkki PDF-raporttiin


Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä -hankkeen raportti

Hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Hoitotyössä on paljon myös keskeytyksiä ja useita samanaikaisia tehtäviä. Ne ovat kognitiivisia kuormitustekijöitä, jotka heikentävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia.

Hoitotyö on aivotyötä – lue lisää työterveyslaitoksen sivuilta |


Ratkaisuehdotuksia keskeytyvään työhön

Työelämän muutostrendit, kuten asiakastarvelähtöisyys, kilpailu, aikapaineet ja teknologinen kehitys, ovat vaikuttaneet siihen, että työ keskeytyy yhä useammin. Työn määrän ja toteuttamisajan arvioiminen ja suunnittelu etukäteen on entistä vaikeampaa. Muuttuvissa tilanteissa asiantuntijat venyttävät työaikaansa työn tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn keskeytymistä voi kuitenkin ennakoida niihin johtaneiden tosiasiallisten tilanteiden eli tilannekuvien avulla ja näin säästää työaikaa ja muita inhimillisiä voimavaroja. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Ennakointimalli-hankkeen loppuraportista.

Linkki PDF-loppuraporttiin


Kadonnut keskittymiskyky

Johann Harin Kadonnut keskittymiskyky selvittää, miksi nykyihmisen on aina vain vaikeampaa keskittyä.

Ihmisten keskittymiskyky vähenee kaikkialla maailmassa. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijat keskittyvät yhteen tehtävään nykyään keskimäärin 65 sekuntia ja toimistotyöläiset kolme minuuttia. Mitä meille on tapahtunut ja miksi?

Selvittääkseen hajamielistymisen syitä tietokirjailija Johann Hari on tutustunut suureen määrään keskittymistä käsitteleviä tieteellisiä tutkimuksia ja haastatellut asiantuntijoita eri puolilla maailmaa. Harin tutkimusmatkan aikana käy ilmi, ettei keskittymiskyvyn puute johdu nykyihmisten heikosta itsekurista, vaan monesta ympäristömme osatekijästä.

Johann Hari kertoo tietokirjassaan Kadonnut keskittymiskyky kahdestatoista keskeisimmästä tekijästä, jotka ovat vaikuttaneet keskittymiskykymme heikentymiseen. Hän esittää myös keinoja, joilla niin yksilöt kuin yhteiskunta voisivat saada keskittymiskykynsä takaisin.


Työstä ja tarkkaavaisuudesta

Työstä ja tarkkaavaisuudesta -opas paneutuu nykypäivän työelämässä meitä kaikkia koskettaviin kysymyksiin: Voiko monesta samanaikaisesta tehtävästä selvitä? Mitä ovat huomiokaapparit, ja miten niiden kanssa tulee toimeen? Miksi ajatus katkeaa, kun ruudulle ilmestyy sähköpostiviesti? Miten melu ja kuvahäly saadaan kuriin?

 Linkki PDF-kirjaan


Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat työikäisillä yleisiä. Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea liiallisesti kuormittunutta työntekijäSopivaksi mitoitettu työ voi tukea toipumista. Aloite työn muokkaamiseen voi tulla työntekijältä, työnantajalta tai työterveyshuollolta. 

Lue lisää kirjasta STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkistosta|Linkki PDF-kirjaan


Työn tuunaajan inspiraatiokirja

Inspiraatiokirja auttaa sinua kokeilemaan työn tuunaamisen tapoja oman työsi arjessa. Kirja sisältää kolmen viikon tuunausohjelman, jossa voit itse asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista.

Lue lisää kirjasta työterveyslaitoksen sivuilta | Linkki PDF-kirjaan