Luettavaa

Aivoterveys


Aivoaakkoset

Haluatko tietää miten ihmisen aivot ja mieli toimivat?

Tässä kirjassa eri alojen neurotieteilijät tarjoavat yleistajuisesti ajankohtaista tietoa ihmisaivojen toimintaperiaatteista.

Aivot muovautuvat koko elämän ajan vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Vaikka terveillä aivoilla on keskeinen rooli hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta, ihmisen käyttäytymistä tulee tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Tässä asioiden suhteuttamisessa auttaa perustieto omasta keskusprosessorista, todellisestä pääomastamme.

Runsaasti kuvitettu kirja on tarkoitettu yleistajuiseksi tietolähteeksi ja ajatusten herättäjäksi kaikille aivoista kiinnostuneille.

Teoksen ovat toimittaneet Synnöve Carlson ja Riitta Hari.


Kohti muutosta

Hyvä ammattilainen! Suosittu KOHTI MUUTOSTA – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä -kirja on nyt vapaasti ladattavissa alla olevan linkin kautta. Toivottavasti kirjasta on iloa ja käytännön apua työssäsi. Tämä on yksi osoitus meidän kirjoittajien arvojen mukaisesta teosta. Voit halutessasi laittaa hyvän kiertämään ja antaa sopivan summan kirjan käytöstä lahjoituksena haluamaasi kohteeseen.

Lue lisää kirjasta liikuntajahyvinvointi.fi sivuilta | Linkki PDF-kirjaan

 


Muistin käyttö- ja huolto-ohjeet

Toimivan muistin ja vireän aivotoiminnan kannalta on tärkeää pitää huolta aivoterveydestä. Elinikäinen oppiminen ja itsestä huolehtiminen vaikuttavat positiivisesti myös muistiin. Aivot ovat pääoma, jota kannattaa huoltaa ja helliä.

Linkki PDF-oppaaseen

 


Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Uupuminen on varmaan jokaiselle tuttu
ilmiö. Se on oikeastaan tarpeellinen varoitusmerkki siitä, että olisi syytä vähän
hengähtää. Uupuminen on sinänsä luonnollista – hyvin tehdyn urakan jälkeenihminen on vähintäänkin väsynyt, liiaksi venyneenä ehkä uupunut. Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen -oppaan tarkoitus on antaa apua suhtautumisessa arkipäivänongelmiin. Siinä kuvataan meidän kaikkien käytettävissä olevia arkisia selviytymiskeinoja, joita saatamme tarvita eri elämäntilanteissa. Tämän oppaan ovat tehneet yhteistyössä
työeläkeyhtiö Varma ja Suomen Mielenterveysseura.

Linkki oppaaseen


Unipäiväkirja

Seuraa untasi ja voi paremmin ja menesty nukkumalla

Uni ja nukkumistottumukset kuntoon askel askeleelta. Unipäiväkirjaan kirjattavat merkinnät auttavat sinua seuraamaan unen laatua kannustavat sinua tekemään valintoja parempien yöunien puolesta.

Tammi, 2019

 Uniterveyskirja

Hyvä yöuni on terveyden perusta. Optimoi omasi tämän käsikirjan avulla!

Markku Partinen ja Anne Huutoniemi ovat kirjoittaneet ensimmäisen suomalaisen, kaiken kattava tietokirja unesta, kaikille terveydestään kiinnostuneille. Uni on ihmisen aivotoiminnan tila, jossa tietoinen yhteys olemassaoloon on poikki. Unen aikana elimistö elpyy ja lepää, vain aivot työskentelevät. Aivot käsittelevät päivän tapahtumia ja lataavat omia energiavarastojaan. Kukaan meistä ei jaksa ilman unta, ja huono uni muodostaa vakavan ongelman koko terveydelle.