Työpajoissa tunnistetaan aivotyön haasteita…

Nykypäivän työelämä vaatii meiltä ihmisiltä jatkuvasti enemmän joustavuutta, ongelmanratkaisua, uusien asioiden omaksumista sekä tiedon hallintaa ja digitaalisten työvälineiden käyttöä. Ammattialasta riippumatta, yhä enenevissä määrin, teemme aivotyötä. Työn asettamat vaatimukset ja työntekijän kyvyt tulisivat olla tasapainossa, jotta aivomme eivät ylikuormittuisi.

Yrittäjän on tärkeää ymmärtää niin oman kuin työyhteisönkin kognitiivisen jaksamisen sekä työkykyisyyden merkitys ja rajat. Työhyvinvointia, työnteon sujuvuutta, turvallisuutta sekä tuottavuutta pystytään lisäämään, kun kiinnitetään huomioita työtapoihin sekä työympäristöön ja -välineisiin, joilla työtä tehdään.

… ja luodaan terveellistä aivotyökulttuuria pienyrityksiin.

Työpajoissa rohkaisemme osallistujia keskustelemaan oman työyhteisön aivotyöskentelyn haasteista ja autamme löytämään niihin käytännöllisiä sekä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Työpajoja ohjaavat hanketyöntekijämme omaavat monipuolista tuntemusta työelämästä sekä laajasti tietoa ja osaamista aivoystävällisistä työskentelytavoista.

Kartoitamme työyhteisön kuormittavia tekijöitä sähköisen kyselyn avulla ennen ensimmäistä työpajaa. Työpajoja voidaan toteuttaa maksimissaan kolme kappaletta työyhteisöä kohden. Yksi tapaaminen kestää 1,5 tuntia. Työpajat on tarkoitettu alle 50 henkilön kokoisille työyhteisöille.

Hankkeen järjestämät työpajat räätälöidään aina vastaamaan yrityksen tarpeita.

Jätä yhteystietosi ja kerro halutessasi, kuinka voimme auttaa kehittämään yrityksesi aivoterveyttä! Työpajat ovat teille maksuttomia, eikä yhteydenotto sido mihinkään. Vastaamme yhteydenottopyyntöösi mahdollisimman pian.