Tietoa hankkeesta

Työstä aivovoimaa -hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki keskisuomalaiset yksinyrittäjät ja mikroyritysten sekä pienten yritysten yrittäjät työyhteisöineen.

Hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisten pienyrittäjien kognitiivista ergonomiaa ja aivoterveyttä, jotta työn tekeminen sujuvoituu, toiminta tehostuu ja hyvinvointi lisääntyy. Hankkeessa pyritään saattamaan yrittäjät tietoisiksi muun muassa omien työskentelytapojen vaikutuksista kognitiiviseen jaksamiseen sekä elintapoihin liittyvien valintojen merkityksestä aivoterveyteen.

Hankkeessa luodaan uusi, Aivovoimaa -valmennuspaketti, joka koostuu perus- ja jatkovalmennuksesta. Hankkeen työntekijät järjestävät Keski-Suomen alueella pienyrittäjille suunnattua, maksutonta toimintaa lähitapahtumina ja verkossa. Hankkeen teemoihin liittyen tuotetaan innostavaa materiaalia, joka on vapaasti kaikkien yritysten työyhteisöjen ja työelämässä olevien sekä yhteistyötahojen hyödynnettävissä hankkeen kotisivuilla www.muistiterveys.fi

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry hallinnoi Työstä aivovoimaa -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston, Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto- ohjelmasta.