1. Hyvä työ aivoille

Tässä osassa paneudumme kognitiiviseen ergonomiaan eli miten tehdä työstä hyvä aivoille. Työn tekemisen tavat ja ympäristö muuttuvat jatkuvasti.  Nykypäivän työ vaatii uuden oppimista, luovaa ajattelua, ongelman ratkaisua ja asioiden muistamista eli työ on vahvasti aivotyötä. Sähköisten järjestelmien ujuttautuminen mukaan kaikkeen työn tekemiseen tuo mukanaan omat haasteensa aivoille.

Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on luoda aivoille hyvät olosuhteet sujuvaan työskentelyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomiota työympäristöön, työvälineisiin ja työtapoihin. Usein kognitiivisen ergonomian keinot ovat pieniä arjen tekoja, joilla on suuri vaikutus jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Kortit

Tehtävä

29

Pohdinta

40

Aivohuoltamot

Lisätietoa

Yrittäjän Aivovoiman Avaimet on tehty Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n hallinnoimassa Työstä aivovoimaa –hankkeessa 2021-2023.  Jos huomaat materiaaleissa ongelmia, niin laita viesti osoitteeseen toimisto@ksmuisti.fi